Matematika 12

Egyenlőre az 1. félév anyaga letölthető könyv: 

Gyakorló teszt1: redmenta

I. Logika, bizonyítási módszerek

 1. Logikai feladatok, kijelentések
 2. Negáció, konjunkció, diszjunkció
 3. Implikáció, ekvivalencia
 4. A teljes indukció

4 lecke Javasolt link: mateking.hu

II. Számsorozatok

 1. A sorozat fogalma, példák sorozatokra
 2. Példák rekurzív sorozatokra
 3. A számtani sorozat n-edik tagja, az első n tag összege
 4. Feladatok
 5. A mértani sorozat n-edik tagja, az első n tag összege
 6. Összetett feladatok számtani és mértani sorozatokra
 7. Kamatszámítás, törlesztő részletek kiszámítása

7 lecke Javasolt link: mateking.hu

III. Térgeometria

 1. Térelemek kölcsönös helyzete, térelemek szöge
 2. Térelemek távolsága
 3. A sík és a tér felbontása
 4. A testek osztályozása
 5. Szabályos testek
 6. A terület fogalma, a sokszögek területe
 7. Területszámítási feladatok
 8. A kör és részeinek területe
 9. A térfogat fogalma, a hasáb és a henger térfogata
 10. A gúla és a kúp felszíne és térfogata
 11. Térfogat és felszínszámítási feladatok
 12. A csonka gúla és a csonka kúp felszíne és térfogata
 13. A gömb és részeinek felszíne és térfogata
 14. Egymásba írt testek
 15. Egyszerű feladatok
 16. Összetett feladatok

15 leckeJavasolt link: mateking.hu