Matek 11

Letölthető könyv

Gyakorlő teszt: redmenta

I. Kombinatorika, gráfok

 1. Fibonacci-számok
 2. Permutációk
 3. Variációk
 4. Feladatok permutációkra és variációkra
 5. Ismétlés nélküli kombinációk
 6. Binomiális együtthatók, Pascal-háromszög
 7. Feladatok kombinációkra
 8. Gráfok – pontok, élek, fokszám
 9. Vegyes feladatok a gráfok alkalmazására
 10. Példák a kombinatorika gyakorlati alkalmazásaira

10 lecke javasolt link: mateking.hu/kombinatorika

mateking.hu/grafok

III. A trigonometria alkalmazásai

 1. Vektorműveletek rendszerezése, alkalmazások
 2. Két vektor skaláris szorzata
 3. Skaláris szorzat a koordináta-rendszerben
 4. A skaláris szorzat alkalmazásai – feladatok megoldása
 5. A szinusztétel
 6. A szinusztétel alkalmazásai – feladatok megoldása
 7. A koszinusztétel
 8. A koszinusztétel alkalmazásai – feladatok megoldása
 9. Trigonometrikus tételek és összefüggések alkalmazása – feladatok megoldása
 10. Összegzési képletek
 11. Összegzési képletek alkalmazásai
 12. Trigonometrikus egyenletek
 13. Trigonometrikus egyenlőtlenségek

14 lecke

II. Hatvány, gyök, logaritmus

 1. Hatványfüggvények és gyökfüggvények
 2. Törtkitevőjű hatvány
 3. Feladatok törtkitevőjű hatványokra
 4. Irracionális kitevőjű hatvány; az exponenciális függvény
 5. Exponenciális függvények ábrázolása, jellemzése – feladatok megoldása
 6. Exponenciális egyenletek megoldása
 7. Exponenciális egyenletrendszerek megoldása
 8. Exponenciális egyenlőtlenségek megoldása
 9. A logaritmus fogalma, példák
 10. A logaritmusfüggvény
 11. Logaritmusfüggvények ábrázolása, jellemzése – feladatok megoldása
 12. A logaritmus azonosságai
 13. Feladatok a logaritmus azonosságaira
 14. Logaritmikus egyenletek
 15. Logaritmikus egyenletrendszerek
 16. Logaritmikus egyenlőtlenségek

16 lecke, javasolt link: mateking.hu

gyök

logarimus

IV. Függvények

2. félév

9 lecke

V. Koordinátageometria

2. félév

24 lecke