Matematika 10

Tematika, hasznos linkek, gyakorló teszt

Letölthető tankönyv: 1 rész, 2. rész

 

I. Gondolkodási módszerek (1. félév)

 1. Szükséges, elégséges, szükséges és elégséges feltétel
 2. A skatulya-elv
 3.  Feladatok a skatulya-elv alkalmazására
 4. Sorba rendezési problémák
 5. Vegyes feladatok rendezésekre

5 lecke

III. A másodfokú egyenlet (2. félév)

 1. A másodfokú egyenlet és függvény
 2. A megoldóképlet
 3. Feladatok megoldása
 4. A gyöktényezős alak, gyökök és együtthatók összefüggése
 5. Feladatok megoldása
 6. Paraméteres másodfokú egyenletek
 7. Feladatok megoldása
 8. Másodfokúra visszavezethető magasabb fokszámú egyenletek
 9. Feladatok megoldása
 10. Másodfokú egyenlőtlenségek
 11. Négyzetgyökös egyenletek
 12.    32–33.  Feladatok megoldása
 13. A számtani és mértani közép
 14. Szélsőérték feladatok
 15. Feladatok megoldása
 16. Másodfokú egyenletre vezető problémák

16 lecke

V. A hasonlósági transzformáció és alkalmazásai

 1. Párhuzamos szelők és szelőszakaszok tétele
 2. A háromszög belső szögfelezőjének egy tulajdonsága
 3. Feladatok megoldása
 4. A középpontos hasonlósági transzformáció
 5. A hasonlósági transzformáció
 6. Alakzatok hasonlósága; a háromszögek hasonlóságának alapesetei
 7. Feladatok megoldása
 8. A háromszög súlypontja
 9. Arányossági tételek a derékszögű háromszögben
 10. Feladatok megoldása
 11. Körhöz húzott érintő- és szelőszakaszok tétele
 12. Feladatok megoldása
 13. Hasonló síkidomok területének aránya
 14. Hasonló testek térfogatának aránya
 15. Feladatok megoldása

15 lecke

II. A gyökfogalom kiterjesztése (1. félév)

 1. Racionális számok, irracionális számok
 2. Műveletek a valós számkörben
 3. A négyzetgyökvonás azonosságai
 4. Feladatok megoldása
 5. A négyzetgyökvonás azonosságainak alkalmazása
 6. Az azonosságok alkalmazása feladatokban (gyöktelenítés, valós számok összehason­lítása, helyettesítési értékek)
 7. A számok n-edik gyöke
 8. Az n-edik gyökvonás azonosságai
 9.    Feladatok megoldása

9 lecke redmenta direktcím:

https://redmenta.com/?solve&ks_id=72843950

IV. A körrel kapcsolatos ismeretek bővítése

 1. A körrel kapcsolatos ismeretek áttekintése
 2. Középponti és kerületi szögek tétele
 3. Kerületi szögek tétele; látókörív
 4. Feladatok megoldása
 5. Húrnégyszögek tétele
 6. Feladatok a húrnégyszögek tételének alkalmazására

6 lecke

VI. Hegyesszögek szögfüggvényeinek értelmezése

 1. Távolságok meghatározása a hasonlóság segítségével
 2. Hegyesszögek szögfüggvényeinek definíciói
 3. Számítási feladatok a szögfüggvények alkalmazásával
 4. Összefüggések a hegyesszögek szögfüggvényei között
 5. Feladatok megoldása
 6. Derékszögű háromszögek különböző adatainak meghatározása szögfüggvények segítségével
 7.  Feladatok megoldása
 8. Nevezetes szögek szögfüggvényei
 9. Síkbeli és térbeli számítások a szögfüggvények segítségével
 10.  Feladatok megoldása

10 lecke

VII. Vektorok

 1. Vektor fogalma; vektorok összege, különbsége, szorzása számmal
 2. Vektorok felbontása különböző irányú összetevőkre
 3. Vektorok alkalmazása a síkban és a térben
 4. Feladatok megoldása
 5. Vektorok a koordináta-rendszerben, vektor koordinátái
 6.  Feladatok megoldása

6 lecke

Ready to get started?

Get in touch, or create an account